1 – Rozdelenie denných úloh

1 - Rozdelenie denných úloh

Zhrnutie:  Zariaďte si denné rozdelenie úloh pre seba, ostatných členov rodiny a pacienta. Môžete si napríklad vytvoriť rozvrh (viď nižšie). Vezmite tiež do úvahy možnosti a schopnosti danej osoby.

Ciele: pomoc a podpora osobe trpiacej schizofréniou prostredníctvom prevzatia zodpovednosti za každodenné úlohy

Účastníci:  ošetrovateľ, ostatní členovia rodiny a pacient

Rozvrh každodenných povinností

* Pridajte do tabuľky ďalšie povinnosti