1 – Cvičenie troch papierov

1 – Cvičenie troch papierov

Ošetrovateľ s chorým si vezmú 3 hárky papiera. Ošetrovateľ najskôr napíše na vrchnú časť papiera „Moje silné stránky“, „Moje najlepšie úspechy“, a „Čo na sebe najviac obdivujem“. Potom vyzve chorého, aby začal písať na ľubovoľný papier podľa inštrukcií. Chorý by mal zdieľať svoje myšlienkové pochody a výsledok napísaný na papieri. Ošetrovateľ zároveň vyzve chorého, aby zdieľal svoje emócie. V žiadnom prípade nehodnotí, ale pozitívne posilňuje snahu a konkrétne výkony chorého, o ktoré sa podelil. Na koniec, keď sú všetky hárky plné a cvičenie je ukončené, môžu sa spoločne rozhodnúť čo s papiermi urobia. Môžu si ich napríklad zarámovať a upevniť na miesto kde chorý trávi najviac času.  Ak je to možné, ošetrovateľ by mal umožniť a dopomôcť chorému aby si rám na daný zoznam šiel kúpiť úplne sám.