1 – Zmluva o vzťahu

1 - Zmluva o vzťahu

S osobou, o ktorú sa staráte, uzatvorte zmluvu o vzťahu. Pomôže vám to nadviazať lepšie spojenie s pacientom.

 

Táto zmluva sa uzatvára medzi _________ a ___________ a stáva sa platnou dátumom podpisu. Bude platná po dobu ______________ (časový úsek).

 1. Záleží nám na našom vzťahu a chceme, aby bol úspešný.
 2. Priznávame, že je každý/á z nás zodpovedný/á za polovicu úspechu alebo zlyhania tohto vzťahu.
 3. Náš vzťah môžeme zlepšiť nasledujúcimi 4 vecami, na ktorých sa obaja zhodujeme:

  a

  b

  c

  d

  1. Sme ochotní robiť kompromisy v nasledujúcich 4 oblastiach:

  a

  b

  c

  d

  1. V tomto vzťahu nebudeme žiadnym spôsobom zneužívať jeden druhého.
  2. Nebudeme vyvolávať problémy, s ktorými sme sa v našom vzťahu stretli v minulosti.
  3. Nájdeme si čas na účasť na tomto vzťahu na pravidelnej báze od:

  a

  b

  c

  d

  1. Keď bude mať ktorákoľvek strana o to záujem, dohodneme sa na čase, kedy sa budeme spolu rozprávať o našom vzťahu, pokiaľ tento rozhovor bude spĺňať podmienky slušnej komunikácie.