12 – Tabuľka emócií

12 - Tabuľka emócií

Použite túto tabuľku na ohodnotenie svojho emočného života a zaznamenanie si svojich základných myšlienok a presvedčení. Na stupnici od 1 do 10 si pri každej téme označte, kde sa v práve nachádzate.

1 menej < < < < <                                                     > > > > > viac 10