13 – Skúmanie svojho strachu

13 - Skúmanie svojho strachu

Odpovede na nasledujúce otázky vám pomôžu lepšie pochopiť váš strach.

Aké je posolstvo môjho strachu?

 _______________________

Aké otázky chcem položiť svojmu strachu?

_______________________

Ak nechám svojmu strachu voľný priebeh, ako to môže dopadnúť?

_______________________

Ako by som mohol/mohla prežívať svoj strach bez toho, aby získal kontrolu nad mojím životom?

_______________________

Ako by som mohol/mohla prežívať svoj strach bez toho, aby získal kontrolu nad mojím životom?

_______________________