16 – Nácvik súcitu

16 - Nácvik súcitu

Prvým krokom ku kultivácií súcitu je vytvorenie empatie k ostatným ľuďom. Ak duševne trpí niekto z vašich najbližších, je potrebné, aby ste cítili jeho/jej bolesť.

Nácvik zjednotenia:

Namiesto premýšľania nad rozdielmi medzi sebou a ostatnými skúste pouvažovať nad tým, čo máte spoločné.  

Nácvik skutkov lásky:

Každý deň si zvoľte jeden malý skutok a urobte z neho každodennú vec: úsmev, milé slovo, prejav zdvorilosti, praktická pomoc, čas na načúvanie ostatným, atď.

Potvrdenia:

Zvoľte si jeden z nasledujúcich výrokov a opakujte si ho po dobu jedného týždňa päťkrát denne:

  • Tak ako ja, aj táto osoba vie čo je to smútok, žiaľ, samota.
  • Tak ako ja, aj táto osoba hľadá naplnenie svojich potrieb.
  • Tak ako ja, aj táto osoba hľadá šťastie.
  • Tak ako ja, aj táto osoba sa snaží vyhnúť utrpeniu.
  • Tak ako ja, …. (vytvorte si svoju vlastnú vetu).