17 – Uzdravujúci monológ

17 - Uzdravujúci monológ

Postavte sa pred zrkadlo a opakujte si nasledujúci monológ tri až štyri krát denne, kým sa ho nenaučíte takmer naspamäť.

 

Počas ___________ sa stala nasledujúca situácia: ________________. Kedykoľvek si spomeniem na to, čo sa stalo, pomyslím si ____________ (popíšte myšlienkovú chybu) a cítim vinu. Keď cítim vinu za _______________, musím si pripomenúť, že rozmýšľam nesprávne. Namiesto uvažovania ____________ potrebujem situáciu vnímať __________________ (popíšte pozitívnejšie, realistickejšie myslenie). Tiež si potrebujem pripomenúť, že som počas tej udalosti využil/a svoje silné stránky ________________________ a môžem sa za ne pochváliť. Bolo by chybou zamerať sa len na dobré veci, pretože som (v skutočnosti) vinný/á za ___________________________. Dobré by však tiež nebolo zamerať sa len na negatívne stránky toho, čo sa stalo.