18 – Moje pocity bezmocnosti

18 - Moje pocity bezmocnosti

Ktoré z týchto myšlienok máte? Zaškrtnite tie, ktoré sa vás týkajú:

Koľko výrokov ste zaškrtli? ____________________

Čo o vás hovoria zaškrtnuté výroky? _____________________

Pri výrokoch, kde sa píše o „ľuďoch“, si poznačte mená ľudí, ktorí vás napr. šikanujú.

Čo ste sa dozvedeli o ľuďoch, ktorí vám ubližujú a ignorujú vás? ________________