2 – Dychové cvičenia

2 – Dychové cvičenia

Naučenie sa ovládať dych a jednoduchá stratégia redukcie stresu a napätia. Tajomstvo nie je v hlbokom dýchaní, ale v tom že dýchate pomaly. Povzbuďte svoju rodinu aby s vami takto trénovala každý deň aspoň 10 minút. Skúste nasledovné:

  1. Nadýchnite sa normálne nosom, ústa nechajte zatvorené.
  2. Pomaly vydýchnite ústami
  3. Kým vydychujete, potichu hovorte „pomaly“ „utíš sa“, alebo iné slová ktoré vás upokojujú
  4. Počkajte 4 sekundy, kým sa znova nadýchnete
  5. Toto opakujte po dobu 10 minút.

Nie len že vám toto dychové cvičenie zlepší zdravie, je to niečo čo môžete robiť spolu so svojimi blízkymi. Prispeje to k rodinnej súdržnosti.