2 – Zlepšite kognitívne schopnosti a komunikáciu

2 - Zlepšite kognitívne schopnosti a komunikáciu

Jeden krát do dňa alebo raz týždenne si nájdite čas na karty alebo podobnú hru. Prípadne zorganizujte spoločné čítanie dennej tlače spojené s komentovaním.

Podpora takýchto činností zlepšuje kognitívnu kapacitu a vzájomný kontakt.