2 – Meditácia

2 - Meditácia

Source: https://www.pexels.com

Ošetrovateľ vyberie miestnosť v dome, ktorá je vhodná na meditáciu. Môžete ju pripraviť (zapáliť sviečky, stlmiť svetlo, pridať trochu vône alebo pustiť jemnú meditačnú hudbu). Táto aktivita môže byť spoločná, alebo môže každý meditovať osobitne. Ošetrovateľ stiahne aplikáciu na vedenú meditáciu, alebo si jednotlivé vstupy vyhľadá na Youtube. Čas sedenia a jeho trvanie je predmetom diskusie medzi ošetrovateľom a chorým. Pokiaľ je všetko tak ako má, ošetrovateľ aj chorý by si mali túto aktivitu užiť naplno v pokoji a praktizovať mindfulness. Neskôr, ak bude chorý chcieť, môže byť na meditáciu prizvaný priateľ alebo iný člen rodiny, podľa potreby.