2 – Príčina môjho hnevu

2 - Príčina môjho hnevu

Aj keď môže byť hnev veľmi odzbrojujúca emócia, jeho ovládnutie je niekedy veľmi zložité. Je preto dôležité zmeniť svoje iracionálne správanie a negatívny vnútorný hlas.

K preskúmaniu tohto javu podniknite nasledujúce kroky:

Táto situácia ma naozaj nahnevala a vyvolala vo mne hnev.

Napíšte pár viet, ktoré popíšu danú situáciu.

Teraz sa zamyslite nad tou situáciou odlišným spôsobom. Položte si nasledujúce otázky:

Aké boli moje potreby v tejto situácií? 

Ako som sa ich snažil/a naplniť?

V čom spočíval môj strach?

Aká bola moja hladina stresu?

Aké udalosti mali na mňa vplyv?

Čo som v tom čase nevedel/a a bolo by mi to v danej situácií pomohlo?

Ktoré schopnosti som použil/a na reakciu?

Ktoré schopnosti mi chýbali?

Aké emočné obmedzenia ma ovplyvnili?

Aké fyzické obmedzenia ma ovplyvnili?

Aké hodnoty a presvedčenie ma ovplyvnili v tom, ako som sa správal/a?

V akú odmenu alebo zdroje potešenia som dúfal?

Aké zdroje, ktoré som mal/a, mi pomohli?

Aké iné zdroje som potreboval/a?

K akým celkovým tvrdeniam o danej situácií ma priviedli tieto otázky?

Teraz porozmýšľajte o alternatívnych spôsoboch, ako pristúpiť k danej situácií. Napíšte aspoň 10 alternatív, ako bojovať so svojim hnevom