2 – Seba-pozorovanie a Tabuľka nálad

2 – Seba-pozorovanie a Tabuľka nálad

Seba-pozorovanie pomocou Tabuľky nálad je svojpomocná aktivita založená na základe  kognitívno-behaviorálnej terapie, v rámci ktorej si človek zaznačuje svoju náladu do tabuľky vo vopred daných časových intervaloch. Snahou je významovo prepojiť a vysvetliť zmenu nálady dianím okolo.

Tabuľka nálady môže pomôcť praktickému lekárovi, terapeutovi alebo psychiatrovi určiť presnejšiu diagnózu a nastaviť tak efektívnejšiu liečbu. Dovoľuje nám nahliadnuť do bežného života chorého a lepšie pochopiť spúšťače prejavov ochorenia.

Denná tabuľka nálady