21 – Prinášanie šťastia

21 - Prinášanie šťastia

Ráno a večer si veďte zápisník a spoznajte tak pozitívne stránky svojho každodenného života. Týmto spôsobom si môžete posilniť vaše pozitívne sebavedomie a naučiť sa žiť váš život tu a teraz.