24 – Reflexívny zápisník

24 - Reflexívny zápisník

Reflexívny zápisník je výborným nástrojom na sebareflexiu a sebahodnotenie.

  • Vyhraďte si čas na písanie
  • Doprajte si chvíľku na utriedenie si myšlienok a nápadov
  • Neznepokojujte sa štýlom a spôsobom zápisu
  • Majte na pamäti, že cieľom je samotná reflexia
  • Nájdite skutočnosti, na základe ktorých stoja vaše myšlienky: ako viete podložiť to, čo ste práve napísali?
  • Začnite otázkami: Ako vnímam svoju rolu ošetrovateľa? V aké hodnoty verím?