3 – Aktivácia správania

3 – Aktivácia správania

Aktivácia správania je činnosť založená na princípoch kognitívno-behaviorálnej terapie. Vytvárame ňou špecifický plán, ktorý chorému pomáha zapojiť sa do rôznych aktivít bežného života. Tie by mali byť jednoducho uskutočniteľné, ako napríklad umývanie riadu, prechádzka alebo telefonát priateľovi.  

Cieľom je zaktivizovať chorého a zvýšiť jeho kontakt so zdrojmi, ktoré mu zdvihnú náladu, spríjemnia myšlienky a dodajú nadhľad.  

Vývin a udržanie si zdravej, každodennej rutiny pomôže chorému stabilizovať náladu a nastoliť v jeho svete pokoj a poriadok.

Konzistentné rutiny sú napríklad vopred určené časy pre jedlo, holistické aktivity (činnosti posiľňujúce zaroveň myseľ, telo aj ducha – napríklad meditácia, mindfuness, prechádzky, ručné práce, atď.), fyzický pohyb, terapeutické sedenia, vopred určený čas spánku, pripomienky na branie liekov

Aktivácia správania

Depresiu môžete začať zmenšovať tým, že sa zapojíte do aktivít ktoré mate radi a tiež plnením si povinností, ktoré ste do teraz zanedbávali.

Zoznam troch činností, ktoré máte radi:

1.

2.

3.

Zoznam troch povinností, ktoré treba splniť:

1.

2.

3.

 

Skúste sa zamerať a vykonať jednu činnosť/povinnosť zo zoznamu denne a použite predchádzajúcu škálu na zaznačenie intenzity vašej depresie, príjemného pocitu a pocitu úspešnosti pred a po aktivite.