3 – Kalendár aktivít

3 – Kalendár aktivít

Ošetrovateľ si vezme papier a poprosí chorého aby mu vymenoval všetky aktivity, ktoré má rád, páčia sa mu, prinášajú mu radosť alebo ho inak napĺňajú. Keď je zoznam aktivít hotový, spoločne naplánujú program v kalendári, kedy sa budú týchto aktivít zúčastňovať. Prípadne si chorý sám naplánuje aktivity ktoré by rád robil v jednotlivých ročných obdobiach. Ak je aktivít viac ako mesiacov v roku, môžu sa dohodnúť že by skúsia dve za mesiac. Nakoniec sa pod daný list podpíšu ako známku sľubu, že tieto aktivity spolu naozaj vykonajú. Rovnako, v priebehu roka  značkami alebo farbami zaznamenávajú ktoré aktivity už stihli a ktoré na nich ešte len čakajú.