3 – Robte pravidelnú fyzickú aktivitu

3 - Robte pravidelnú fyzickú aktivitu

Každý deň iniciujte jednoduchú fyzickú aktivitu ako napríklad beh, rýchlu chôdzu, zostavu ľahkých cvičení alebo prechádzku. Robte to spoločne s pacientom, ideálne v podvečerných hodinách.

Táto aktivita bojuje proti pasivite a zlepšuje vzťah medzi ošetrovateľom a pacientom.