3 – Uzemňujúce cvičenia

3 – Uzemňujúce cvičenia

Uzemnenie je praktika, ktorá pomáha zvládať flashbacky, panické ataky, nechcené

 spomienky a negatívne emócie.

Naučte človeka, o ktorého sa staráte niektorú z nasledovných techník:

  1. Zdvihnite alebo sa dotknite nejakého objektu vo svojej blízkosti. Potom ho popíšte. Je to ľahké? Ťažké? Aký pocit vám to vyvoláva na koži? Aká je farba objektu?
  2. Pomaly sa začnite hýbať, alebo sa rukami dotýkajte jednotlivých častí svojho tela. Popreťahujte si svaly, kĺby alebo si zaskáčte. Zamerajte svoju pozornosť na konkrétne pocity vo svojom tele pri vykonávaní týchto cvikov.
  3. Poobzerajte sa okolo seba. Choďte napríklad k oknu a vymenujte všetko čo vidíte. Ulicu, starú pani, psa, auto, kočík.

Tieto techniky vás pomôžu rozptýliť od toho čo práve prežívate a zamerať pozornosť na prítomný moment.