3 – Môj osobný priestor

3 - Môj osobný priestor

Použite nasledujúce otázky k vymedzeniu vašich hraníc.

  • Ako by ste opísali vaše osobné hranice?
  • Viete opísať, kde začína a končí váš osobný priestor?
  • Čo cítite vo svojom tele, keď niekto vstúpi do vášho osobného priestoru?
  • Čo cítite vo svojom tele, keď je niekto príliš vzdialený od vášho osobného priestoru?
  • Nakreslite svoj osobný priestor. Nakreslite kruh okolo postavy a naznačte tak svoj osobný

  • Akej farby by bola vaša hranica?
  • Z akého materiálu by bola vyrobená vaša hranica?
  • Kto patrí a kto nepatrí do vášho osobného priestoru?