4 – Kniha pozitívnych myšlienok a emócií

4 – Kniha pozitívnych myšlienok a emócií

Ošetrovateľ požiada chorého aby na list papiera napísal všetky negatívne myšlienky, ktoré mu počas dňa bežne napadnú a negatívne emócie, ktoré počas dňa cíti. Potom spoločne na internete nájdu pozitívne citáty, frázy alebo intencie pre boj s týmito negatívnymi myšlienkami/emóciami a nahradia ich nimi. Neskôr si tieto môžu vytlačiť, vystrihnúť a nalepiť do knihy alebo zápisníka. Túto knihu alebo zápisník si chorý môže vyzdobiť vlastnými kresbami alebo inou kreatívnou činnosťou aby bola pripravená k nahliadnutiu a poskytnutiu inšpirácie kedykoľvek bude chorý cítiť že to potrebuje.