4 – Prekreslenie teritória

4 - Prekreslenie teritória

Toto cvičenie má za cieľ prekresliť fyzické a emočné hranice pri ich porušení.

Spíšte si najzákladnejšie hranice, na ktorých práve pracujete.

 

Potrebujem ________________ hranicu.

Potrebujem, aby si rešpektoval/a moju hranicu do __________________.

Žiadam ťa, aby si zvážil/a moju žiadosť o hranicu do ____________________.

Už viac nebudem ____________________.