5 – Pomenujte svoje zdroje

5 - Pomenujte svoje zdroje

Spomeňte si na rôzne typy zdrojov, ktoré máte vo svojom živote. Premýšľajte nad tým, čo vo vás vyvoláva šťastie a pohodu a môžete tak efektívne zdolávať výzvy, ktoré vás postretnú. Napíšte si zoznam zdrojov, ktoré vo svojom živote máte.