6 – SWOT analýza

6 - SWOT analýza

Táto aktivita by vám mala pomôcť pozrieť sa na konštruktívne na svoju situáciu ošetrovateľa: pomenovať svoje silné a slabé stránky v úlohe ošetrovateľa, pomenovať externé faktory, ktoré sú nápomocné (=príležitosti), tak ako aj tie, ktoré ohrozujú vašu starostlivosť.

Zoberte si papier rozdeľte ho na štyri rovnako veľké časti. Do každého okna si napíšte jeden z nasledujúcich nadpisov: moje silné stránky, moje slabé stránky, vonkajšie príležitosti, vonkajšie hrozby –

  • Ľavá strana vášho papiera „vnútorné silné stránky a vonkajšie príležitosti“ by mala byť v ideálnom prípade plnšia, konkrétnejšia a dominantnejšia než pravá.
  • Ohľadom častí „moje slabé stránky“ a „vonkajšie hrozby“ – položte si pri každom bode otázku: „Viem toto dostať pod kontrolu? Viem to ovplyvniť? Viem to zmeniť? Ak áno, snažte sa prísť na schodné riešenie.