9 – Spoločenské aktivity

9 - Spoločenské aktivity

Premýšľajte nad rodinnými príslušníkmi, priateľmi a známymi, s ktorými sa radi rozprávate a trávite spolu čas. Vytvorte si týždenný kalendár. Do prvého stĺpca si napíšte mená ľudí, s ktorými sa chcete stýkať (príklad nižšie). Každý deň si rezervujte aspoň pár minút času na rozhovor aspoň s jedným človekom so zoznamu a zaznačte si to do kalendára. Prilepte si ho na chladničku.