Prijatie choroby

Prijatie choroby

https://www.freepik.com

Oznámenie diagnózy má značný dopad na život pacienta a jeho rodinných príslušníkov.

Bežné sú negatívne, emóciami nabité reakcie a hlboký pocit nespravodlivosti.

Nedostatok informácií o chorobe a absencia efektívnej liečby živí pokrivené vnímanie založené na stereotypoch, ktoré vo všeobecnosti vyvolávajú strach kvôli falošnému spojeniu duševnej choroby s ukončením vzťahu.

Prijatie novej skutočnosti je procesom, ktorý pozostáva zo zžitím sa s novou situáciou a postupným prispôsobovaním sa okolnostiam. Rodinní ošetrovatelia okrem času potrebného na adaptáciu tiež potrebujú získať informácie, emočnú a sociálnu podporu a vykonať reflexiu vlastných rozhodnutí. S výdatnou podporou sa naučia s chorobou žiť a kvalitný a pokojný život bude môcť prežiť tiež pacient.

https://www.freepik.com

Prijatie choroby

Prvým krokom k prijatiu diagnózy je predovšetkým prijať to vo svojom vnútri. Mnoho ľudí spochybňuje samotnú diagnózu alebo len potrebuje čas na spracovanie novej informácie. Rodinní príslušníci a priatelia tiež môžu prežívať obdobia odmietania, ignorovania problémov alebo svojich obáv.

Prijatie tejto skutočnosti môže byť síce náročné, pre niektorých ľudí je konečné odhalenie problému však naopak úľavou. Rozprávanie sa o diagnóze spôsobí, že vy, spolu so svojou rodinou a priateľmi, sa budete môcť obrátiť na všetky dostupné medicínske a komunitné zdroje. Niektorí ľudia sú presvedčení, že zdieľanie svojej diagnózy s ostatnými je spôsobom, ako ich vzdelávať a šíriť osvetu o danej chorobe.