Prijatie choroby

Prijatie choroby

Mnoho rodinných ošetrovateľov odmieta prijať realitu a stav pacienta, o ktorého sa starajú…

Ošetrovatelia, ktorí dokážu prijať priebeh pacientovej choroby, sa však dokážu popasovať s mnohými výzvami, ktoré choroba prináša. Dokážu si vychutnať čas, ktorý im zostáva jeden pre druhého, a vedia sa lepšie vyrovnať s vyhliadkami do budúcnosti.

Ako môžete dosiahnuť túto úroveň flexibility a adaptácie?

Source: https://pixabay.co

Pozitívne myslenie môže byť negatívne!

Pozitívnosť, ktorá nie je založená na realite, je sebaklamom. Zabráni vám a vášmu pacientovi vykonať kroky potrebné k tomu, aby ste mohli čeliť výzvam ošetrovateľstva.

 

Negatívne myslenie môže byť pozitívne!

Podobne, niektorí ošetrovatelia veria, že vyjadrovanie negatívnych emócií ako je smútok alebo obavy nemusí byť zlé. Ak ste vždy príliš optimistickí, ošetrovaná osoba to často vníma tak, že vyjadrovanie smútku a obáv je zakázané. Vo výsledku sa tak cítia so svojimi pocitmi a chorobou ešte osamelejšie. Lepším prístupom je svoje negatívne pocity zdieľať s pacientom zdieľať a nadväzovať s ním tak cez súcit bližší vzťah.

Prijatie nie je zúfalstvo!

Zúfalstvo je definované ako úplná absencia nádeje. To však nie je zvyčajným výsledkom prijatia. Ak dokážete prijať všetky dôsledky pacientovho stavu, ste schopní poskytovať najlepšiu starostlivosť. Rozhodujete sa na základe faktov. Pristupujete ku každodenným problémom s riešeniami, ktoré realistické. To nádej pre život tej najlepšej možnej kvality nezmenšujenaopak, zvyšuje ju.

 

Prijatie môže byť radostné!

Život s prijatím skutočnosti, že vám blízky človek je chorý, neuberá, ale naopak pridáva, na intenzite radosti z času, ktorý spolu môžete stráviť. Vedomie pacientovej zraniteľnosti vám pomôže upriamiť vašu myseľ a zvýšiť hodnotu vášho spoločného času.