Prijatie choroby

Prijatie choroby

Mnoho rodinných ošetrovateľov odmieta prijať okolnosti týkajúce sa pacientovej schizofrénie. Snažia sa chorobu ignorovať tým, že odmietajú všetky veci, ktoré by im ju pripomínali, vrátane liečby a sociálnej podpory. Až keď sa stane katastrofa — úraz, náhly zmätok alebo zdravotná komplikácia a hospitalizácia — sú si zdráhavo ochotní priznať, že osoba, o ktorú sa starajú, je v zlom stave a potrebuje pomoc.

Ošetrovatelia, ktorí vedia prijať priebeh pacientovej choroby, sa naučia zápasiť s mnohými výzvami, ktoré prináša, vychutnať si čas, ktorý majú jeden pre druhého, a lepšie sa vysporiadať s budúcnosťou. Ako dosiahnuť takúto úroveň flexibility a adaptácie?