Prijatie diagnózy

Prijatie diagnózy:

ØBežné reakcie

Niektorí opatrovníci/rodičia môžu mať ťažkosti s prijatím diagnózy ADHD pre ich blízkeho. Bežné reakcie zahŕňajú popretie, pocity viny a obavy a úzkosť z budúcnosti ktorá čaká človeka s diagnózou ADHD.

 

ØStigma

Stigma obklopujúca diagnózu ADHD môže rodičov/ošetrovateľov viesť k potrebe hľadať iné príčiny alebo dôvody správania ich blízkeho. Stigma je negatívna reakcia ostaných ľudí  na zdravotnú diagnózu človeka.

Rodičia/opatrovníci sa tiež môžu obávať že prijatie diagnózy ADHD človeka „onálepkuje“ a prinesie mu tým viac ťažkostí a preto diagnózu odmietajú.