Aktivita 1: Rýchle karty

Aktivita 1: Rýchle karty

  • Rýchle karty môžu pomôcť človeku s MP zvládnuť aktivity/činnosti, ktoré sú pre neho náročné. Ľudia s MP majú často krát ťažkosti vyjadriť slovne ako sa cítia alebo nedokážu požiadať o pauzu počas náročnej aktivity
  • Zalaminované karty s vizuálnym vyjadrením nejakej myšlienky môže človek s MP využiť na to, aby vám nimi v prípade potreby naznačil čo chce bez toho aby to musel povedať.
  • Tu sú príklady takýchto kariet, ale môžete využiť vlastné skúsenosti či nápady pri tvorbe ďalších. Nezabudnite vziať do úvahy preferencie a individuálne potreby človeka s MP.