Aktivita 1: Tabuľka odmien

Aktivita 1: Tabuľka odmien

  • Napíšte meno vášho blízkeho na vrch tabuľky.
  • Pomenujte správania, ktoré by ste chceli vidieť častejšie napr. pokojná nálada alebo prosba o pomoc.
  • Vysvetlite svojmu blízkemu, že za každé vítané správanie dostane jednu hviezdičku.
  • Potom sa dohodnite akú odmenu môže čakať za 5, 10 či 15 hviezdičiek. Toto dá človeku s ADHD jasnú predstavu toho, čo môže dosiahnuť ak sa bude správať podľa želaného správania.