Aktivita 1: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Source: https://www.pexels.com

Aktivita 1: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Najväčším kognitívnym problémom v miernom štádiu demencie je zvyčajne explicitná pamäť, takže prioritou je čo najefektívnejšie obnoviť jej činnosť.

Zoberte niekoľko kusov kuchynského (také, ktoré nepredstavujú žiadne riziko), vložte ich do košíka alebo krabice, a vyskúšajte nasledujúce aktivity:

Názov predmetu (opýtajte sa pacienta, aký to je predmet; následne ho požiadajte o vymenovanie viacerých slov, ktoré začínajú na rovnaké písmeno alebo slabiku; • Funkčné vzťahy (opýtajte sa pacienta, aký je hlavný účel každého z predmetov; aké iné funkcie by mohli mať?); • Aké potraviny sa vzťahujú k predmetom v košíku/krabici? (tu môžete poskytnúť priestor pacientovej predstavivosti alebo mu ukázať obrázky potravín, ktoré sa môžu k danému obrázku vzťahovať); • V ktorých jedlách sa predmety najviac objavujú (Raňajky? Obed? Dezert?); • Aké zvuky sa vzťahujú k používaniu týchto predmetov v kuchyni?; • Opýtajte sa pacienta na pohyby, ktoré sa vzťahujú k používaniu každého z predmetov; • Opýtajte sa pacienta, kde zvyčajne dané predmety uchovávate, alebo, ak je to možné, umožnite ich pacientovi  upratať na správne miesto.

Poznámka: Aktivity musia vždy rešpektovať záujmy pacienta. Ak pacienta nikdy nezaujímalo varenie a podobné činnosti, vymeňte predmety z tejto aktivity za niečo, s čím bol pacient v častom kontakte počas svojho života, napriklad náradie, kozmetiku, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, poľnohospodárske predmety, atď.