Aktivita 1: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Aktivita 1: Čo môžeme urobiť pre pacienta

AKO IDENTIFIKOVAŤ NADMERNÚ KONZUMÁCIU ALKOHOLU?

1- Ako často konzumujete alkoholické nápoje?

0= nikdy

1= raz za mesiac alebo menej

2= 2-4 krát mesačne

3= 2-3 krát týždenne

4= 4 krát týždenne a viac

3- Ako často pijete 6 alebo viac alkoholických nápojov na jedno posedenie?

0= nikdy

1= menej ako raz za mesiac

2= aspoň raz za mesiac

3= aspoň raz týždenne

4= denne alebo takmer každý deň

Odpoveďami na tieto 3 otázky...

2- Keď pijete, koľko alkoholických nápojov vypijete v bežný deň?

0= 1-2

1= 3-4

2= 5-6

3= 7-9

4= 10 a viac

Adapted from http://portal.cm-espinho.pt/

SKÓRE

Source: https://pixabay.com

Source: https://pixabay.com

Je možné, že čelíte prípadu nadmernej konzumácie alkoholu. Odporúčame kontaktovať odbornú pomoc!