Aktivita 2: Zadávanie úloh

Aktivita 2: Zadávanie úloh

  • Rozloženie veľkých náročných činností na malé zvládnuteľné kroky pomôže človeku s MP zvládnuť tieto aktivity samostatne.
  • Zahŕňa to úlohy osobnej starostlivosti ako napríklad čistenie zubov, obliekanie, či nákup v obchode.
  • Napríklad namiesto „obuj sa“ mu dáte konkrétne inštrukcie ako na to:

1.Sadni si

2.Vyzuj si túto topánku (ľavú) a túto topánku (pravú)

3.Daj topánky nabok

4.Daj si tieto topánky. Najprv si nazuj túto (pravú), teraz túto (ľavú).

5.Hotovo, úloha splnená