Aktivita 2: Kalendár „Krok za krokom“

Aktivita 2: Kalendár „Krok za krokom“

Source: https://www.shutterstock.com

Picture943

Príprava

Táto aktivita bola vyvinutá za účelom poradiť si s dennými ťažkosťami, ktorým čelí osoba, ktorá sa práve snaží skončiť s konzumáciou alkoholu alebo užívaním drog. Vy, lepšie ako ktokoľvek iný, môžete pravidlá tejto aktivity prispôsobiť tomu, čo viete o blízkej osobe.

Toto je dynamická aktivita, ktorú môžete robiť spolu s osobou, o ktorú sa staráte. Snažte sa ju prispôsobiť (veku, pohlaviu, miere závislosti, preferenciám, atď.)

1.Nakreslite kalendár s veľkými okienkami (jeden mesiac na papier formátu A3), ako keby to bola spoločenská hru. Môžete na to použiť upraviteľné kalendáre z internetu, ktoré si môžete hneď vytlačiť, alebo si tiež nakresliť svoj vlastný kalendár.

(http://www.thehootingpirate.com/shop/monthly-personal-printable-planner-insert)

Do niektorých okienok dní si nakreslite symboly hviezdičiek a bonusov (napríklad deň 5, 10, 15, atď.)

Použite iné symboly pre ďalšie dni v mesiaci, prispôsobte rozloženie kalendára a ozdobte si ho podľa vlastného vkusu.

  1. Pripravte 30-40 kariet. Rozdeľte ich do 4 kategórií. Napíšte názov kategórie na obe strany:
2.1 Napíšte 10 aktivít, ktoré pacientovi spôsobujú najviac potešenia (sústredenie sa/rozptýlenie)
2.2 Napíšte názvy darčekov, ktoré viete, že sa mu/jej budú páčiť (odmena)
2.2 Vytlačte a nalepte fotky alebo scenáre tých najdôležitejších ľudí alebo udalostí z jeho/jej života (utvrdenie/scitlivovanie)
2.3 Popíšte niektoré pozitívne vlastnosti pacienta a frázu „Čo ťa robí tým, kým si?“ (motivácia/sebavedomie)

Adapted from: https://www.google.com

Ako na to

Tu je príklad:

1.Štvorčeky s hviezdamipredstavujú dni, kedy sa karta odmeny použije ako odmena za to, že bol po dobu 5 dní dodržaný záväzok (a/alebo iné dôležité body*). Môže napríklad ísť o úplne abstinovanie od užívania (drog) alebo zníženie miery konzumácie (alkoholu) počas tohto obdobia. Požiadajte pacienta, aby si naslepo vytiahol kartu s darčkom (odmena) z kariet, ktoré ste vybrali.

  1. V ostatných dňoch by ste mali použiť aspoň jednu z ostatných kariet:
  2. Vždy, keď cítite, že pacient rozmýšľa nad alkoholom/drogami, môžete použiť kartu sústredenia sa/rozptýlenia, ktorú si sám vyberie. Pripravte všetko a pripojte sa k aktivite.

Kartu motivácie použite vtedy, keď potrebujete rozptýlenie alebo motiváciu.

Kartu odmeny použite vtedy, keď pacient uspel v nejakej riskantnej situácii.

Kartu utvrdenia/scitlivovania použite vtedy, keď vám ostatné karty nepomohli prebrať nad situáciou kontrolu. Sú obzvlášť dôležité pri prehĺbení aktivity. Spolu s touto kartou môžete použiť aj kartu motivácie.

-Počas dní označených hviezdičkou môžete v prípade potreby používať aj všetky ostatné karty. Hviezdička znamená, že pacient vyhral jednu základnú odmenu.

-Dôkladne si odškrtávajte dni tak, ako idú po sebe. Bude vás to oboch vizuálne motivovať.

 

Dôležité poznámky

Nezabudnite, že vy – lepšie ako ktokoľvek iný – viete prispôsobiť pravidlá aktivity informáciám, ktoré máte o svojom pacientovi

Ideálne by si mal pacient vyberať karty bez toho, aby vedel, čo je na druhej strane. Prvok prekvapenia môže mať silný motivačný faktor, ktorý pacienta presvedčí, aby v hre pokračoval..

Pokúste sa dávkovať množstvo odmien, darčekov a ostatných prvkov podľa typu osobnosti pacienta a vašich finančných možností.

Vytvorte si kalendár aj na nasledujúce mesiace. Vylepšujte ho podľa potreby