Aktivita 3: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Source: https://www.pexels.com

Aktivita 3: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Radosť nevyžaduje žiadnu pamäť. Je viacero aktivít, ktoré nám poskytujú každodenné pocity radosti a pohody. Osoba trpiaca demenciou si zaslúži dobrú kvalitu života. Vo fáze, keď je pacient úplne závislý od pomoci iných, keď už nespoznáva rodinných príslušníkov a stráca schopnosť reči,  môžeme zrealizovať nasledujúcu aktivitu:

Vytvorte zmyslové zážitky:

Ošetrovateľ môže využiť hudbu v pozadí na potešenie hudobného vkusu pacienta a relaxáciu. Potom môže ošetrovateľ použiť masážne oleje na masáž pacientovho krku, rúk a nôh. Aj keď je táto aktivita veľmi jednoduchá, hudba a pocity spôsobené masážou môžu pacientovi pomáhať v odbúravaní pocitov úzkosti a stresu a zlepšiť jeho/jej emocionálny stav.