Aktivita 2: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Aktivita 2: Čo môžeme urobiť pre pacienta

Stimulácia pamäte môže tiež prebiehať skrze vzdialenú pamäť, ktorá je zvyčajne aktívna aj v neskoršom štádiu pacientovej choroby. Starších ľudí môžeme vyzvať k rozprávaniu o životných udalostiach, čo môžeme podporiť fotografiami, hudbou, videami, knihami, novinami, predmetmi z domácnosti a inými efektívnymi stimulmi.

Je preukázané, že aktivity vyvolané predmetom, ktorý spúšťa vzdialenú pamäť, pomáhajú “stimulovať konverzáciu, vyvolávať záujem a dlhšie udržovať pozornosť” starších ľudí. Na základe týchto skutočností odporúčame nasledujúcu aktivitu:

Vytvorenie krabice spomienok:

Ošetrovateľ dopredu zhromaždí predmety, ktoré boli súčasťou pacientovho života (fotky, recepty, osobné predmety, listy, kresby vnúčat, atď.). Následne je treba pacientovi vysvetliť, že si ide vytvoriť krabicu spomienok a môže do nej dať, čo len chce. Ošetrovateľ sa pacienta opýta,  ktoré  predmety chce pridať do krabice. Poskytne mu tiež dostatok priestoru na oboznámenie sa s každým predmetom.

Ošetrovateľ môže citlivým spôsobom pokladať otázky ako napríklad: “Čo je to?”; Čo vám to pripomína?”; “Ako sa cítite, keď sa na neho pozeráte?” Umožnite pacientovi určiť si tempo výberu predmetov. Po výbere predmetov do krabice spomienok ju následne môže ozdobiť. Ak má pacient o to záujem, spolu s ošetrovateľom môže ozdobiť krabicu spomienok s použitím rôznych materiálov a textúr, zohľadňujúc vkus pacienta. Pacient by si mal na konci zvoliť miesto, kde chce krabicu uchovávať a kde sa k nej bude môcť vrátiť, kedykoľvek bude chcieť.

Poznámka: Táto aktivita môže trvať dlhší čas, nie je preto potrebné aby ste sa ponáhľali. Môže prebiehať po častiach, rešpektujúc vôľu  a motiváciu pacienta.