Agresívne a násilné výbuchy

Agresívne a násilné výbuchy

Ľudia s autizmom môžu vykazovať známky agresivity a násilníckeho správania pokiaľ nemajú inú možnosť odkomunikovať okoliu svoje potreby.

To môže byť vysoko náročné pre ošetrovateľa.

Ošetrovatelia musia chrániť sami seba a svoje okolie pred fyzickým násilím. Takéto formy správania majú dopad na emocionálny stav a zdravie ošetrovateľa a ostatných členov rodiny.

Príklady agresívnych a násilníckych výbuchov zahŕňajú: kopanie, bitie, hryzenie, udieranie, ničenie okolia, vyhrážanie sa, pľutie, vrieskanie, hádzanie predmetov, ubližovanie sebe alebo iným. .