Možné prejavy a správanie človeka s autizmom

Možné prejavy a správanie človeka s autizmom

Zmyslové problémy

Zmyslové problémy zahŕňajú zrak, sluch, dotyk, chuť a čuch.

Človek s autizmom môže byť na tieto podnety precitlivelý a reagovať prehnane.

Nižšie je rozpísaný každý zmysel zvlášť:

Sluch

Hluk, ktorý prichádza od ľudí v preplnených prostrediach môže spôsobovať nadmerný stres človeku s autizmom. Návšteva miesta ako škola alebo nákupné stredisko môže preto dopadnúť agresívnym výbuchom keďže je pre človeka s autizmom toto prostredie ohlušujúce.

Zrak

Svetelné podmienky môžu ovplyvňovať výkon a prežívanie človeka s autizmom, keďže napríklad príliš ostré svetlo ho môže vystresovať. Takisto naopak, ak je v miestnosti prílišné šero, môže ho to zaťažiť pretože bude mať problém s videním.  

Chuť

Štruktúra (na dotyk), chuť alebo vôňa jedla, ktoré  sú príliš ostré alebo ich človek s autizmom neobľubuje, môžu spôsobiť silnú reakciu. Niektorí ľudia s autizmom majú veľmi obmedzený jedálniček a zjedia iba určité typy potravín napríklad sušené polievky, cereálie a vyprážané kurčacie nugetky. Toto môže byť vysoko náročné pre ošetrovateľov, ktorí sa snažia aby svojim zverencom poskytovali  zdravú a vyváženú stravu.

Hmat

Človeku s autizmom môže byť nepríjemný aj pocit oblečenia, posteľného prádla či povrchy objektov, ktorých sa dotýka. To môže spôsobovať typ  oblečenia, neodstránené štítky, sťahujúce ponožky alebo iné. Napríklad aj keď niekto stojí príliš blízko človeka s autizmom alebo vydáva nejaký zvuk, aj to sa mu môže zdať neznesiteľné. 

Čuch

Určité typy vôní môžu byť pre človeka s autizmom veľmi nepríjemné a môžu vyvolávať stres a úzkosť.