Aké správanie očakávať

Aké správanie očakávať

U pacientov so schizofréniou môžeme očakávať, že budú občas alebo dokonca väčšinou vo svojom vlastnom svete, bez toho aby mali potrebu komunikovať s okolím.

Sociálna izolácia je jednou z hlavných charakteristík tohto ochorenia.

Často býva náročné motivovať ich k jednoduchým aktivitám, ako napríklad k dodržiavaniu hygienických návykov.

Niektorí pacienti nie sú ochotní brať lieky alebo hlásiť sa u psychiatra. Často majú pocit, že lieky nepotrebujú.

Často bývajú skúpi na verbálne prejavy, a prejavy emócií môžu byť opakom toho, na čo ste u nich zvynutí alebo toho, čo by bolo v danej situácii vhodné.

Môžu sa u nich vyskytnúť nezvyčajné stravovacie návyky.
 

Je nanajvýš dôležité rozoznať skoré príznaky opakovanej psychotickej epizódy. Toto štádium je zvyčajne charakteristické výrazným stiahnutím sa do seba, nezvyčajným spôsobom reči, objavením sa alebo zosilnením „hlasov” alebo „obrazov”, ktoré majú, prípadne vyjadrovaním nezvyčajných myšlienok.

Je možné ju rozoznať podľa toho, že niekto počuje hlasy alebo má vizuálne halucinácie.

www.pixaday.com

Často býva narušený spánkový cyklus a zvyčajne sa pred
opakovanou psychotickou epizódou ako prvé vyskytnú
práve poruchy spánku

Niekedy môže človek začať prejavovať samovražedné
sklony
.

Mnohí jednotlivci, ktorí schizofréniou trpia,
sa spoliehajú na emocionálnu a praktickú pomoc členov
rodiny
, aby dokázali svoju poruchu prekonať a pokračovať
vo vlastnom živote.