Záťaž ošetrovateľstva

Záťaž ošetrovateľstva

Strata nezávislosti u staršej osoby predpokladá, že jeden z členov najbližšej rodiny na seba vezme úlohu ošetrovateľa. Člen rodiny tak preberie zodpovednosť a bude sa o osobu trpiacu demenciou starať. Táto úloha sa však môže stať veľmi vyčerpávajúcou a predstavovať tak rizikové faktory pre zdravie ošetrovateľa. Vo všeobecnosti je starostlivosť poskytovaná osobou, ktorá má na starosti aj viacero iných úloh, ktoré musí spolu vedieť zladiť. Toto hromadenie úloh môže mať negatívny vplyv na zdravie ošetrovateľa, keďže na svojich pleciach nesie neúnosné množstvo denných aktivít, ktoré zahŕňajú psychiatrickú a fyzickú morbiditu.

Source:https://www.pexels.com/

V tomto kontexte musí ošetrovateľ svoj život prispôsobiť tak, aby vedel žiť so všetkými dôsledkami spôsobenými chorobou svojho príbuzného a to bez toho, aby značne poznamenala kvalitu jeho/jej života.

Rodinní ošetrovatelia uvádzajú, že skúsenosť so starostlivosťou o osobu, ktorá je na nich odkázaná, je vyčerpávajúcou prácou vo viacerých smeroch: zapájanie emócií, obmedzenia v rôznych oblastiach života, potreba prispôsobenia svojich zvyklostí starostlivosti o pacienta.

Source:https://www.pexels.com/

Source:https://www.pexels.com/