Záťaž ošetrovateľstva

Záťaž ošetrovateľstva

Záťaž pre ošetrovateľa spočíva v strese, ktorý zažíva z dôvodu negatívnej skúsenosti s domácou starostlivosťou.

Rodinní ošetrovatelia zvyčajne neprechádzajú žiadnym výcvikom. Starostlivosť pre nich predstavuje značnú výzvu a vyžaduje dôkladné prispôsobenie sa danej situácií.