Záťaž starostlivosti

Záťaž starostlivosti

Záťaž pre ošetrovateľa spočíva v strese, ktorý zažíva z dôvodu negatívnej skúsenosti s domácou starostlivosťou.

Rodinní ošetrovatelia zvyčajne neprechádzajú žiadnym výcvikom. Starostlivosť pre nich predstavuje značnú výzvu a vyžaduje dôkladné prispôsobenie sa danej situácií.

Záťaž pre ošetrovateľa môže spočívať v rôznych aspektoch konkrétnej situácie (napr. nedostatok času na oddych, náročné správanie osoby vyžadujúcej starostlivosť, obmedzenia týkajúce sa spoločenského života a vzťahov). Nasledujúce štyri aspekty predstavujú značnú záťaž:

  • Starostlivosť stojí množstvo energie
  • Túžba po oddychu
  • Príliš málo času na vlastné záujmy
  • Smútok vyplývajúci z osudu osoby vyžadujúcej starostlivosť