Bremeno opatery

Bremeno opatery

Rola ošetrovateľa sa často spája s veľkým bremenom ťažkostí, stresu a napätia. Je s ňou spojené aj riziko problémového správania, stigmy a závislosti. Navyše sú negatívne poznačené aj rodinné a pracovné fungovanie či finančná situácia. Problémy spojené s rolou ošetrovateľa sa môžu odraziť aj na fyzickej úrovni, hoci pre niektorých ošetrovateľov môže mať táto práca hlavne odmeňujúci a pozitívny charakter.

Source: https://www.pexels.com

Source: https://www.pexels.com

Source: https://www.pexels.com

Poruchy príjmu potravy (PPP) u adolescentov majú veľký vplyv na prežívanie rodičovstva kvôli skorému nástupu, závažnosti prejavov, predĺženej dobe liečby  (6-7 rokov) a vysokej pravdepodobnosti úmrtia z dôsledku pridružených psychiatrických a somatických chorôb.  Okrem zníženej celkovej kvality života a vyššej hladiny psychologického stresu opatrovníci ľudí s PPP  vykazujú väčšie ťažkosti spojené s rolou ošetrovateľa ( napríklad pocity hanby a viny) v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa starajú o pacientov bez PPP. Emočné reakcie ošetrovateľov na diagnózu PPP a dysfunkčné vzorce zvládanie stresu (nepriateľskosť, prílišná ochrana chorého) sa radia medzi mechanizmy podporujúce negatívny priebeh PPP.

Source: https://www.pexels.com

Existujú mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú vnímané a reálne bremeno opatery u ošetrovateľa, vrátane nákladov a vzťahov medzi zdravotníckymi službami.

Základ je pomáhať ošetrovateľovi s danou chorobou.