Škála záťaže pre rodinných ošetrovateľov (BSFC)

Škála záťaže pre rodinných ošetrovateľov (BSFC)

Táto škála je platným nástrojom pre meranie vašej subjektívnej záťaže ako neformálneho ošetrovateľa. Určuje riziko fyzických a psychosomatických sťažností a môže byť použitá na zdôraznenie potreby poskytnúť konkrétne odporúčania na intervenciu.

Nasledujúce otázky odrážajú, ako sa niekedy môžete cítiť, keď sa staráte o inú osobu. Pri každej otázke zakrúžkujte, ako často sa tak cítite. Správna alebo nesprávna odpoveď neexistuje.

Vyššie skóre predstavuje väčšiu záťaž starostlivosti a výzvu konať.