Ťažkosti a problémy ľudí s ADHD diagnózou

Ťažkosti a problémy ľudí s ADHD diagnózou

  • Ľudia s ADHD môžu mať agresívne alebo násilnícke prejavy
  • Reakcia a zvládanie takýchto situácií môže byť pre rodiča/ošetrovateľa vysoko náročné a problematické

Príklady agresívneho a násilného správania zahŕňa: kopanie, hryzenie, udieranie, ničenie majetku a vyhrážanie sa členom rodiny. Rodičia/opatrovníci musia chrániť seba a ostatných členov rodiny. Toto správanie má vplyv aj na emocionálne rozpoloženie a psychické zdravie rodiča/ošetrovateľa a ostatných členov rodiny.

  • Narušený spánkový rytmus je bežný u detí aj dospelých s ADHD
  • Človeku s ADHD o ktorého sa staráte môže trvať hodiny kým zaspí a v noci sa bude veľmi často budiť.

Prerušovaný alebo nedostatočný spánok môže vyústiť do oslabenej schopnosti koncentrácie a zvýšenej emocionálnej reaktivity nasledujúci deň, keďže daný človek bojuje s únavou. Pre rodičov/ošetrovateľov ktorí trávia noci v tomto režime môže byť takisto náročné zvládať  ďalšie stresujúce situácie počas dňa. Môžu byť vyčerpaní, apatickí a hrozí im vyhorenie.