Bežné symptómy depresie

Bežné symptómy depresie

 • Depresívna nálada
 • Strata záujmu a radosti
 • Znížená energia
 • Pocity viny alebo nízkej sebahodnoty
 • Spomalenie alebo nepokoj
 • Narušený spánok alebo apetít
 • Pocity únavy
 • Prípadné samovražedné myšlienky

Sources:www.rawpicel.com

 • euforická, pozdvihnutá, expanzívna nálada, podráždená nálada, hnev
 • Zvýšený záujem alebo pôžitok
 • Problémy s koncentráciou, presdvedčeniami, vnímaním seba samého
 • Výrazné zmeny v apetíte a spánkových návykoch
 • Nepokoj/nervozita

Sources:www.rawpicel.com

 • Samovražedné myšlienky a príprava posledných záležitostí
 • Písanie závete alebo rozlúčka s priateľmi
 • Rozprávanie o srmti alebo samovražde:
 • Priamo: napr. „Chcel by som byť mŕtvy.“
 • Nepriamo: napr. „Myslím, že mŕtvi sú na tom lepšie ako my.”
 • Sebapoškodzovanie
 • Náhle zmeny nálad
 • Nedávne zhoršenie spánku
 • Pôsoba nepokojným alebo rozrušeným dojmom

Sources:www.rawpicel.com