Starosti

Starosti

Source: Adapted from https://pixabay.com/

Keďže závislý človek býva agresívny, násilnícky a správa sa nepredvídateľne, je nanajvýš dôležité:

1.Zistiť, čo závislosť zapríčiňuje

2.Zaistiť bezpečnosť oboch a prijať bezpečnostné opatrenia