Mýty o schizofrénii

Mýty o schizofrénii

So schizofréniou sa spája mnoho predsudkov:

Schizofrénia je zriedkavou poruchou. V skutočnosti to nie je pravda, schizofréniou trpí 1% populácie.

Ľuďom so schizofréniou nevieme pomôcť. Vďaka adekvátnej liečbe môže až 60% pacientov so schizofréniou viesť produktívny a kvalitný život.

Pacient so schizofréniou nie je zodpovedný, správa sa ako dieťa. Tento postoj vedie k názoru, že by mal zodpovednosť za veci prebrať za pacienta niekto iný. V skutočnosti sa vždy núka aspoň nejaká časť činnosti, o ktorú sa pacient vie postarať, dokonca aj počas priebehu psychotickej epizódy.

Ľudia so schizofréniou sú nebezpeční. Halucinácie a bludy môžu naozaj viesť k násilnému správaniu,   ale väčšina pacientov so schizofréniou nie je agresívnejšia než iní ľudia. Títo pacienti sa naopak môžu stať obeťou násilia alebo zlého zaobchádzania.