Kukurica

Kukurica

Väčšina kukurice pestovanej na svete je ošetrovaná pesticídmi. Rastúce množstvo výskumov naznačuje potenciálne prepojenie medzi konzumáciou jedál s herbicídnym glyfosfátom a vznikom autizmu.
Zistilo sa že na kukurici sa živí viac ako 22 druhov fungicídov. Jednoducho konzumácia kukurice je viac problémovou ako prinášajúcou benefity.

https://unsplash.com